0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Sm@rt küsimustik

Sm@RT - Nutikas väikemäletsejate tehnoloogia - Täppispidamine ja digitaaltehnoloogia väikemäletsejate pidamisel

Targad innovatiivsed uuendused väikemäletsejate sektori arendamiseks

See küsimustik on loodud selleks, et mõista loomakasvatajate ja loomakasvatusega seotud huvigruppide teadmisi ning huvi kasutusel olevate tehnoloogiate vastu väikemäletsejate sektoris julgustamaks kasutusele võtma uusi lahendusi ja  identifitseerima tehnoloogilisi lünki.

Hea küsimustiku täitja

Selle uurimuse eesmärk on koguda andmeid ja hinnata lamba- ja kitsekasvatajate, nende nõuandjate ja teiste huvirühmade  hinnanguid farmis kasutatavate tehnoloogiate kohta.  

Me oleksime väga tänulikud kui Te võtaksite umbes 20 minutit oma päevast, et vastata sellele küsimustikule.

Antud uuring on esimene samm Sm@RT projektis, mida rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogramm (grandi leping nr. 101000471). Eesmärk on arendada pikaajalisi, jätkusuutlikke rahvusvahelisi võrgustikke, et julgustada väikemäletsejate kasvatajaid kasutusele võtma loomade täppispidamist ja digitaalseid tehnoloogiaid. See võrgustik parandaks teadmiste ja ideede vahetust erinevate sihtrühmade vahel ning võimaldaks loomakasvatajatel jagada üksteisega oma teadmisi.  

Siin ei ole õigeid või valesid vastuseid; me soovime teada Teie arvamust.

Antud projekti koordineerib Šotimaa põllumajanduskolledž (SRUC) koos teiste teadus- ja arenduskeskustega ja organisatsioonidega Prantsusmaalt, Eestist, Ungarist, Iirimalt, Itaaliast, Ühendkuningriigist, Norrast ja Iisraelist.

Kui Te soovite rohkem informatsiooni võtke palun ühendust Claire Morgan Davies'e (claire.morgan-davies@sruc.ac.uk) või Ann McLaren'iga (ann.mclaren@sruc.ac.uk) - Kontaktisik Eestis on Peep Piirsalu (peep.piirsalu@emu.ee).

Teie osalus antud uuringus on rangelt vabatahtlik. Osalejate andmeid ei avalikustata. Kogutud informatsioon jääb konfidentsiaalseks ja ei kasutada muul otstarbel kui vaid antud Sm@RT projekti raames. Uurimuse tulemused saavad olema avalikult kättesaadavad, ent vastajad jäävad anonüümseteks.

Vajutades all olevale nupule "järgmine" nõustute sellega, et:

  • Te olete läbi lugenud üleval oleva informatsiooni
  • Te olete vabatahtlikult nõus küsitluses osalema